Governance

Goed bestuur van een beursgenoteerd bedrijf beschermt de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden. De gedragsregels hiervoor staan in de Corporate Governance Code. Grote en beursgenoteerde bedrijven zijn wettelijk verplicht deze code na te leven. Ook de Zorg & Welzijn en de Woningbouwsector hebben voor hun type organisaties en bestuursvorm een eigen governance code. Maar wat betekent dat concreet? Wat wordt er van de betrokkenen verwacht?

 

Verantwoordelijkheid toezichthouder

De vrijblijvendheid van vroeger voor een lid van een raad van commissarissen of raad van bestuur bestaat niet meer. Want als het fout gaat bij een organisatie wordt ook de rol van de toezichthouder onderzocht door de rechter of de curator (bij een faillissement) op medeaansprakelijkheid. Elke organisatie kent zo zijn eigen cultuur en manier van werken.

 

Belang governance code

Er zijn voor alle sectoren een aantal richtlijnen waaraan de betrokkenen zich hebben te houden. Hoe worden deze richtlijnen toegepast in goede balans tussen de raad van commissarissen of raad van toezicht en een directie of het bestuur? Daarom is het goed om nog eens naar de governance code te kijken en na te gaan wat de nieuwe maatschappelijke en wettelijke eisen zijn.

 

Voor meer informatie: info@maartenoostenbrinkadvies.nl of bel naar 06 - 515 33 741

Governance, (Interim) Management, Investment