Evenwicht en harmony 

Doel van governance in de zorg is een onderlinge samenhang te waarborgen tussen bestuur en toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur. De raad van toezicht is de interne toezichthouder van de organisatie. Het doel van een goede governance is een evenwicht in de organisatie te creëren die de continuïteit van de organisatie waarborgt. Het gaat dus om een samenspel tussen bestuurder en toezichthouder, die de organisatie beter laat functioneren met als doel goede en continue zorg.

 

Goede governance

Voor de zorg is dit vastgelegd in de Governance code voor de zorg uit 2017. De kern hiervan is echter ook toepasbaar in andere sectoren in de Nederlandse maatschappij. Een aantal kernwoorden die het uitgangspunt van deze code vormen zijn: rolvast gedrag, wat te doen in tijden van crisis, goed werkgeverschap, integriteit, board dynamics en (zelf)reflectie. 

 

Verantwoordelijkheid

De belangrijkste verantwoordelijkheden van een  raad van toezicht:

  • Werkgeverschap raad van bestuur
  • Toezichthouden op de raad van bestuur
  • Klankbordfunctie voor het bestuur
  • Besluitvorming

 

Voor meer informatie: info@maartenoostenbrinkadvies.nl of bel naar 06 - 515 33 741