Maarten Oostenbrink Advies

Governance

Goed bestuur van een beursgenoteerd bedrijf beschermt de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden. De gedragsregels hiervoor staan in de Corporate Governance Code. Grote en beursgenoteerde bedrijven zijn wettelijk verplicht deze code na te leven. Ook de Zorg & Welzijn en de Woningbouwsector hebben voor hun type organisaties en bestuursvorm een eigen governance code. Maar wat betekent dat concreet? Wat wordt er van de betrokkenen verwacht?

 

Verantwoordelijkheid toezichthouder

De vrijblijvendheid van vroeger voor een lid van een raad van commissarissen of raad van bestuur bestaat niet meer. Want als het fout gaat bij een organisatie wordt ook de rol van de toezichthouder onderzocht door de rechter of de curator (bij een faillissement) op medeaansprakelijkheid. Elke organisatie kent zo zijn eigen cultuur en manier van werken.

 

Belang governance code

Er zijn voor alle sectoren een aantal richtlijnen waaraan de betrokkenen zich hebben te houden. Hoe worden deze richtlijnen toegepast in goede balans tussen de raad van commissarissen of raad van toezicht en een directie of het bestuur? Daarom is het goed om nog eens naar de governance code te kijken en na te gaan wat de nieuwe maatschappelijke en wettelijke eisen zijn?

 

Maarten Oostenbrink Advies

Maarten Oostenbrink Advies kan daar bij helpen! Maarten Oostenbrink Advies is een jong adviesbureau gevestigd in Rotterdam, dat zich richt op de rol van toezichthouder en advies over governance in de Nederlandse zorg, het MKB en familiebedrijven.

 

Expertise
Enkele van de expertises van Maarten Oostenbrink Advies: ontwikkeling van innovatieve, (commerciële) bedrijfs- en organisatieconcepten en strategieën, bedrijfsvoering en ondernemerschap, reorganisaties, ICT/IT implementaties, remuneratie, financiën & investeringen.

 

Wat biedt Maarten Oostenbrink Advies:

  • Praktisch advies aangaande governance 
  • Deelname aan raad van toezicht of commissarissen
  • Deelname aan raad van advies
  • Investeringsondersteuning 
  • Cursussen MBSR

 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek

 

Voor bijzondere projecten is Maarten Oostenbrink beschikbaar voor vrijwilligerswerk bij maatschappelijk relevante organisaties. 

 

Voor meer informatie: info@maartenoostenbrinkadvies.nl of bel naar 06 - 515 33 741

Governance, (Interim) Management, Investment