Raad van Advies

Wat is het verschil tussen een raad van commissarissen en een raad van advies? Een raad van commissarissen is een formeel orgaan met wettelijke verplichtingen. Een raad van advies is vrijblijvender, zonder wettelijke verplichtingen. De raad van advies maakt eigen afspraken met de directie over de invulling van haar taak en geeft vrijblijvend en onafhankelijke advies.  Zeker in de begintijd of in een periode van sterke groei en een snel veranderende markt kan een raad van advies nuttig zijn voor een jong en wat kleiner bedrijf om een directie bij te staan als sparringpartner. Het advies is  vrijblijvend en niet bindend! In een latere meer stabiele fase kan altijd het besluit worden genomen om een raad van commissarissen in te stellen.

 

Voordelen Raad van Advies

In een raad van advies zitten ervaren mensen, die mee kunnen praten over de strategie, de financiën, het personeelsbeleid en de organisatie en die zo bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming. Een voordeel is dat door de niet-formele status een vrije discussie gevoerd kan worden, doordat niet aan de formaliteiten van een raad van commissarissen voldaan hoeft te worden.

Een extra voordeel is ook de goede uitstraling die een raad van advies heeft richting zakenpartners, banken en eventuele financiers.

 

Voor meer informatie, neem contact op: info@maartenoostenbrinkadvies.nl of bel naar 06 - 515 33 741