Hospice de Liefde is een project in Rotterdam van initiatiefnemer Ernst Kleisterlee. Na een leergang "Stervensbegeleiding" bij Ernst te hebben gevolgd heb ik met een nieuw bestuur en een team van vrijwilligers mee mogen werken aan de realisatie van het eerste boeddhistisch geïnspireerde hospice van Nederland. Het Hospice is gevestigd in de monumentale boerderij Kapelburg in Rotterdam Zuid. Het hospice is sinds maart 2020 geopend voor gasten. In mijn bestuursperiode was het hoofddoel het vinden van een pand waarin het hospice zijn doelstellingen kon realiseren. De focus lag op het ontwikkelen van een heldere strategie met een goed bedrijfsplan, het opzetten van een doelgerichte fondsenwerving en het opzetten van een goed functionerend vrijwilligersnetwerk.