Verplichte Raad van Commissarissen

Een raad van commissarissen is in Nederland verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en voor grote ondernemingen. Wanneer het bedrijf gedurende drie jaar voldoet aan onderstaande criteria, valt zij onder de structuurregeling en is verplicht een raad van commissarissen in te stellen (Artikel 268 Burgerlijk Wetboek Boek 2):

 • Wanneer het een eigen vermogen heeft van minimaal 16 miljoen euro
 • Het bedrijf een wettelijk verplicht ingestelde ondernemingsraad heeft
 • Er minimaal 100 personen werkzaam in Nederland zijn.

Kleinere ondernemingen kunnen vrijwillig een raad van advies of commissarissen instellen. Het hangt ervan af waar de onderneming in de ontwikkeling staat en wat is vastgelegd in de statuten. De formaliteiten die een raad van commissarissen met zich meebrengt zijn niet altijd nodig voor een onderneming in een beginnende of nog sterke groeifase. 

 

Taken Raad van Commissarissen

De taken van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code. Per sector is op basis van de corporate governance code vaak een eigen code opgesteld, zoals bijvoorbeeld in Zorg en Welzijn, voor het onderwijs en voor woningbouwverenigingen. De hoofdtaken van een raad van commissarissen, zijn: 

 • Het toezichthouden op de directie
 • De werkgeversrol
 • Het adviseren- en sparren met de directie
 • Het controleren of het bedrijf de maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. 

 

Voordelen

Naast de wettelijke verplichting  heeft het hebben van een raad van commissarissen ook veel voordelen, zoals het hebben van een interne toezichthouder, die kijkt naar:

 • De uitvoering van de strategie
 • De kwaliteit van het management
 • Goede financiën
 • Veilige werkomstandigheden medewerkers.

 

Voor meer informatie: info@maartenoostenbrinkadvies.nl of bel naar: 06 515 33 741