Corporate Governance Code

De essentie van het werk van een raad van commissarissen bij een commerciële instelling of een grote maatschappelijke organisatie is niet wezenlijk anders dan van een raad van toezicht bij een zorginstelling. Er zijn echter wel verschillen. Het corporate governance systeem is gericht op het stimuleren van innovatie en structurele vernieuwing van het bedrijfsleven. Uitgangspunt van de governance code voor het bedrijfsleven is de in 2016 geheel herziene Nederlandse Corporate Governance Code. In de code staan de regels voor de verhoudingen tussen bestuur, raad van commissarissen en de aandeelhouders. De code is in opdracht van het bedrijfsleven opgesteld en bevat onder meer:

  • Hoe het bestuur verantwoording aflegt
  • Hoe het toezicht op het bestuur is ingericht
  • De positie van de aandeelhouders
  • De beloning van de bestuurders

 

De moderne commissaris

De nadruk wordt in deze code gelegd op lange termijn waarde creatie, de betrokkenheid van de raad van commissarissen bij de strategiebepaling en op toezicht op de uitvoering van de strategie. De uitgangspunten van het werk van de moderne commissaris zijn in de loop der jaren wel veranderd. De moderne commissaris heeft een ruime blik op het functioneren van de onderneming en kijkt daarbij niet alleen intern, maar ook naar de wereld waarin gewerkt wordt, bijvoorbeeld:

  • Neemt de onderneming zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid?
  • Creëert de organisatie een veilige, inclusieve werksituatie voor de werknemers?
  • Hoe gedraagt de onderneming zich in het buitenland?
  • Pakt de onderneming zijn zakelijke kansen?
  • Is de organisatie innovatief genoeg?

 

Voortschrijdend inzicht

Ook in het bedrijfsleven is de visie over het toezicht aan verandering onderhevig en ontwikkelen de gedachten zich over hoe een raad van commissarissen dient te functioneren. Ook hier is dat een dynamisch proces. Niet alles is in wetten vastgelegd. De rechter hanteert echter de Corporate Governance Code wel als referentie in geval er geschillen of aansprakelijkheidszaken zijn. Goede kennis van zaken is dus essentieel!

 

Goed bestuur begint met visie, ambitie en ondernemerschap. De raad van commissarissen heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in!

 

Voor meer informatie: info@maartenoostenbrinkadvies.nl of bel naar 06 - 515 33 741